Akt / Dokument / Rękopis:
Magdalenki, Nowogrodziec, Bolesław ks. Śląska i Polski nadaje kl. magdalenek w Nowogrodźcu nad Kwisą (Nuwenburc) wieś Kierzno nad Kwisą (Hermannicdorff) z 12 łanami, 1249 r.

Wprowadzono: 20.03.2014 09:11 | Ost. aktualizacja: 20.03.2014 09:11 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1249 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Bolesław ks. Śląska i Polski nadaje kl. magdalenek w Nowogrodźcu nad Kwisą (Nuwenburc) wieś Kierzno nad Kwisą (Hermannicdorff) z 12 łanami

Miejsce wystawienia/wydania: Krosno Odrzańskie

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Szczątki pieczęci.

Uwagi:

Druk: Schlesisches Urkundenbuch, H. Appelt, W. Irgang, Wien 1978-88, t. II, nr 382.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 98 nr 5