Akt / Dokument / Rękopis:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Żagań (Wniebowzięcie NMP), Jakub pleban w Sicinach (Sizich), subarchidiakon głogowski i magister Mirosław archidiakon głogowski rozstrzygają spór o dziesięciny z folwarku Reinolda kasztelana w Nowogrodzie Bobrzańskim (Novum castrum) między Burchardem opatem klasztoru w Żaganiu i rycerzem Konradem Heselerem, 17.09.1297 r.

Wprowadzono: 20.03.2014 09:11 | Ost. aktualizacja: 20.03.2014 09:11 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 17.09.1297 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Jakub pleban w Sicinach (Sizich), subarchidiakon głogowski i magister Mirosław archidiakon głogowski rozstrzygają spór o dziesięciny z folwarku Reinolda kasztelana w Nowogrodzie Bobrzańskim (Novum castrum) między Burchardem opatem klasztoru w Żaganiu i rycerzem Konradem Heselerem

Miejsce wystawienia/wydania: Głogów

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Cztery pieczęcie niezachowane.

Uwagi:

Druk: Regesten zur schlesischen Geschichte, CDS, t. VII, Breslau 1868-86, nr 2479.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 116 nr 30