Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie (konwentualni), Świdnica (Nawiedzenie NMP), Papież Innocenty IV udziela 40 dni odpustu tym, którzy pomogą datkami pieniężnymi w budowie kościoła minorytów w Świdnicy (Svidnicz), 13.06.1249 r.

Wprowadzono: 20.03.2014 09:11 | Ost. aktualizacja: 20.03.2014 09:11 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 13.06.1249 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Papież Innocenty IV udziela 40 dni odpustu tym, którzy pomogą datkami pieniężnymi w budowie kościoła minorytów w Świdnicy (Svidnicz)

Miejsce wystawienia/wydania: Lyon

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Bulla papieska.

Uwagi:

Druk: Schlesisches Urkundenbuch, H. Appelt, W. Irgang, Wien 1978-88, t. II, nr 373.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 119 nr 1