Akt / Dokument / Rękopis:
Cysterki, Trzebnica, Strocisława wdowa po Zbrosławie kasztelanie opolskim zrzeka się na korzyść kl. w Trzebnicy czynszu rocznego z Podłężka (Colini), 25.05.1259 r.

Wprowadzono: 20.03.2014 09:11 | Ost. aktualizacja: 20.03.2014 09:11 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 25.05.1259 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Strocisława wdowa po Zbrosławie kasztelanie opolskim zrzeka się na korzyść kl. w Trzebnicy czynszu rocznego z Podłężka (Colini)

Miejsce wystawienia/wydania: Wrocław

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć niezachowana.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 125 nr 89