Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Krzeszów (Wniebowzięcie NMP), Agnieszka ks. Śląska, pani na Książu, Jaworze i Świdnicy stwierdza, że bracia Jan Schönfogel i Kuńcze Hunder von Seidlitz, którzy służyli cesarzowi Karolowi i jej oraz z tego powodu ponieśli wiele strat w Marchii Brandenburskiej, winni otrzymać od niej 100 kop groszy praskich. Ponieważ księżna nie może im wypłacić owej sumy w zamian za to darowuje im landwójtostwo w Kamiennej Górze (Landishute) wraz z sądownictwem, 06.03.1380 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 12:22 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 12:22 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 06.03.1380 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Agnieszka ks. Śląska, pani na Książu, Jaworze i Świdnicy stwierdza, że bracia Jan Schönfogel i Kuńcze Hunder von Seidlitz, którzy służyli cesarzowi Karolowi i jej oraz z tego powodu ponieśli wiele strat w Marchii Brandenburskiej, winni otrzymać od niej 100 kop groszy praskich. Ponieważ księżna nie może im wypłacić owej sumy w zamian za to darowuje im landwójtostwo w Kamiennej Górze (Landishute) wraz z sądownictwem

Miejsce wystawienia/wydania: Świdnica

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć księżnej z kontrasigillum.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 83 nr 138 a