Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Krzeszów (Wniebowzięcie NMP), Jan opat klasztoru w Krzeszowie stwierdza, że jego poprzednik opat Henryk Probisthayn sprzedał Grunczelinowi Meyenwalt i jego żonie Małgorzacie folwark w Uniemyślu ( Bertoldisdorf ), 02.11.1385 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 12:22 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 12:22 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 02.11.1385 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Jan opat klasztoru w Krzeszowie stwierdza, że jego poprzednik opat Henryk Probisthayn sprzedał Grunczelinowi Meyenwalt i jego żonie Małgorzacie folwark w Uniemyślu ( Bertoldisdorf )

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Dwie pieczęcie niezachowane.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 83 nr 144