Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Henryków (Wniebowzięcia NMP, św. Jana Chrzciciela), Bolko ks. Śląska i pan Ziębic stwierdza, że wraz z Henczelem von Czedlicz zawarli układ z Zygmuntem von Swarczenwalde i Hannusem Budaw Długim o 5 grzywien czynszu ze wsi Biernacice ( Buchhandisdorff ), 06.12.1388 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 12:22 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 12:22 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 06.12.1388 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Bolko ks. Śląska i pan Ziębic stwierdza, że wraz z Henczelem von Czedlicz zawarli układ z Zygmuntem von Swarczenwalde i Hannusem Budaw Długim o 5 grzywien czynszu ze wsi Biernacice ( Buchhandisdorff )

Miejsce wystawienia/wydania: Ziębice

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć wystawcy.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 84 nr 132