Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Henryków (Wniebowzięcia NMP, św. Jana Chrzciciela), Bolko ks. Śląska i pan Ziębic oraz Eufemia ks. Śląska i pani Ziębic potwierdzają wolności sądowe dóbr klasztoru henrykowskiego, 11.11.1390 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 12:22 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 12:22 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 11.11.1390 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Bolko ks. Śląska i pan Ziębic oraz Eufemia ks. Śląska i pani Ziębic potwierdzają wolności sądowe dóbr klasztoru henrykowskiego

Miejsce wystawienia/wydania: Ziębice

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć księcia.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 84 nr 136