Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Henryków (Wniebowzięcia NMP, św. Jana Chrzciciela), Bolko ks. Śląska i pan Ziębic stwierdza, że Jenchin Schoff rycerz sprzedał braciom Mikołajowi i Henrykowi z Trzcieńca ( Ronow ) 6 grzywien rocznego czynszu ze Stoszowic ( Petriwicz ) w okr. Ziębickim, 09.11.1391 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 12:22 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 12:22 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 09.11.1391 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Bolko ks. Śląska i pan Ziębic stwierdza, że Jenchin Schoff rycerz sprzedał braciom Mikołajowi i Henrykowi z Trzcieńca ( Ronow ) 6 grzywien rocznego czynszu ze Stoszowic ( Petriwicz ) w okr. Ziębickim

Miejsce wystawienia/wydania: Ziębice

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć księcia. z kontrasigillum.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 84 nr 137