Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Bracia Rupert, Wacław, Bolesław i Henryk ks. Śląska i panowie Legnicy potwierdzają przynależność folwarku w Malczycach ( Malschicz ) w ziemi legnickiej z wyższym i niższym sądownictwem oraz tamtejszych poddanych do rodziny Borśniczów, 07.12.1389 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 12:22 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 12:22 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 07.12.1389 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Bracia Rupert, Wacław, Bolesław i Henryk ks. Śląska i panowie Legnicy potwierdzają przynależność folwarku w Malczycach ( Malschicz ) w ziemi legnickiej z wyższym i niższym sądownictwem oraz tamtejszych poddanych do rodziny Borśniczów

Miejsce wystawienia/wydania: Legnica

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęcie książąt legnickich.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 91 nr 370