Akt / Dokument / Rękopis:
Cysterki, Trzebnica, Konrad II ks. Śląska, pan Oleśnicy i Koźla sprzedaje 2 grzywny czynszu z Trzebnicy ( Trebnicz ) mniszce Małgorzacie Molnrynne, 12.10.1388 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 12:22 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 12:22 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 12.10.1388 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Konrad II ks. Śląska, pan Oleśnicy i Koźla sprzedaje 2 grzywny czynszu z Trzebnicy ( Trebnicz ) mniszce Małgorzacie Molnrynne

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć księcia.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 125 nr 274