Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Toruń (św. Mikołaj), Flores scientiarum […] in campo Studii Formalis Thoruniensis plantati […] atque sub […] patris S[acrae] T[heologiae] Magistri F[ratri] Apollinaris Bielowicz provincialis Provinciae Poloniae a […] fratre Thoma Ripoll omnium gratiarum […] vallo muniti anno, 1718 - 1804 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 14:16 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:16 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1718 - 1804 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Flores scientiarum […] in campo Studii Formalis Thoruniensis plantati […] atque sub […] patris S[acrae] T[heologiae] Magistri F[ratri] Apollinaris Bielowicz provincialis Provinciae Poloniae a […] fratre Thoma Ripoll omnium gratiarum […] vallo muniti anno

Miejsce wystawienia/wydania: Toruń

Język: łacina

Zawartość kolekcji: 1. List Tomasza Ripoll generała dominikanów do ojców i braci klasztoru dominikanów w Toruniu, 1734; 2. Ordinariones Studii Formalis Thorunensis 1739 oraz wpisy prowincjałów z lat 1744-1803 o uchwalaniu i wprowadzaniu w życie nowych przepisów zakonnych; 3.

Ilość części składowych: 4

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Liber Studii formalis Thoruniensis ord. Praed; 2. Pieczątka Arch. Ad. J. Czartoryskiego. [Adam Jerzy Czartoryski].

Losy po kasacie: RP - J. Lissner do 1853 r.; BCz. Puławy

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

Sygnatura obecna: 2012 IV

Mikrofilm: BN Mf 11019