Akt / Dokument / Rękopis:
Jezuici, Braniewo (Święty Krzyż), Dii gentium, seu theologia, philosophia tam naturalis quam ethica, politica, oeconomia, astronomia, caeteraeque artes et scientiae sub fabulis theologiae ethicae a veteribus occultatae, erutae vero opera […] Academicis Poloc. Soc-tis Jesu, anno 1627, XVII wiek

Wprowadzono: 27.03.2014 14:16 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:16 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: XVII wiek

Autor/Wystawca: Sarbiewski Maciej Kazimierz

Kopista: Sarbiewski Maciej Kazimierz

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dii gentium, seu theologia, philosophia tam naturalis quam ethica, politica, oeconomia, astronomia, caeteraeque artes et scientiae sub fabulis theologiae ethicae a veteribus occultatae, erutae vero opera […] Academicis Poloc. Soc-tis Jesu, anno 1627

Miejsce wystawienia/wydania: Płock

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Collegii Brunsbergensis Soc. Jesu. Ex Archivo Provinciae Vilnensis acceptus […] restituendis eidem archivo; 2. pieczątka Bibl. Puławskiej.

Losy po kasacie: BCz. Puławy

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

Sygnatura obecna: 1878 II