Akt / Dokument / Rękopis:
Pijarzy, Nowy Sącz (św. Norberta, Jana Kalasantego), Kopie dokumentów związanych z fundacją klasztoru pijarów w Nowym Sączu, 1731 - 1733 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 14:16 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:16 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1731 - 1733 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Kopie dokumentów związanych z fundacją klasztoru pijarów w Nowym Sączu

Język: polski

Zawartość kolekcji: 1. Feancesco Barberini kard.: Akt erekcji. Rzym 28 IX 1731; 2. Umowa z klasztorem pp. Klarysek w Starym Sączu o sprzedaż niedokończonego klasztoru i kościółka w Nowym Sączu 2 V 1732; 3. Oblata tej umowy w księgach grodzkich sądeckich 1732; 4. Akt intromis

Ilość części składowych: 7

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Origo fundationis domus Neosandecensis Scholarum Piarum eiusque iura.

Uwagi:

Oprócz języka przewodniego również: łacina.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

Sygnatura obecna: 1844 IV

Mikrofilm: BN Mf 16664