Akt / Dokument / Rękopis:
Pijarzy, Połock, Akta kolegium pijarów w Połocku, 1822 - 1835 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 14:16 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:16 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Klasztor: Pijarzy, Połock

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1822 - 1835 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Akta kolegium pijarów w Połocku

Miejsce wystawienia/wydania: Połock

Język: polski

Zawartość kolekcji: 1. Wizyta jeneralna kościoła parafialnego xx. pijarów połockich […]; 2. Spis obrazów w klasztorze pojezuickim w Połocku 27 VII 1822; 3. Familia domus Polocensis; 4. Protokoły wizytacji 1822-1830; 5. Ks. Sylwester Wialbutt prowincjał do kolegium połockiego

Ilość części składowych: 5

Uwagi:

Oprócz języka przewodniego również: łacina, rosyjski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

Sygnatura obecna: 1842 IV

Mikrofilm: BN Mf 16663