Akt / Dokument / Rękopis:
Pijarzy, Wilno, Akta wizytacji klasztoru pijarów w Wilnie 1804, 1817, 1819, 1804 - 1819 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 14:16 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:16 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Klasztor: Pijarzy, Wilno

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1804 - 1819 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Akta wizytacji klasztoru pijarów w Wilnie 1804, 1817, 1819

Język: polski

Zawartość kolekcji: 1. Akta wizyty klasztoru xx. pijarów wileńskich odbytey r-u 1804, m-ca Decembra 17 dnia; 2. Wizyta klasztoru xx. piarów wileńskich na ulicy Dominikańskiey położonego, odbyta w roku 1817 miesiąca stycznia 14-go dnia […]; 3. Wizyta […] odbyta w roku 1817 dn

Ilość części składowych: 4

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

Sygnatura obecna: 1827 IV

Mikrofilm: BN Mf 16647