Akt / Dokument / Rękopis:
Pijarzy, Wilno, Akta różne pijarów wileńskich 1740-1838. Tom I. B. Papiery kolegium na Snipiszkach, 1779 - 1796 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 14:16 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:16 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Klasztor: Pijarzy, Wilno

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1779 - 1796 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Akta różne pijarów wileńskich 1740-1838. Tom I. B. Papiery kolegium na Snipiszkach

Miejsce wystawienia/wydania: Wilno

Język: polski

Zawartość kolekcji: 1. Consueta suffragia pro nostris [sociis defunctis] […] conscribi coepta […] 1779 […], Wspominki zmarłych pijarów; 2. Patentes superiorum et familia domus Snipiscensis […] 1780-1797; 3. Ordinum suspectio 1780-1784; 4. Visitatio domus Snipiscensis 1792, 1

Ilość części składowych: 4

Uwagi:

Oprócz języka przewodniego również: łacina.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

Sygnatura obecna: 1838 t. I. IV B.

Mikrofilm: BN Mf 16658