Akt / Dokument / Rękopis:
Pijarzy, Wilno, Akta różne pijarów wileńskich 1740-1838. Tom I. C. Fragmenty księgi rektorskiej kolegium wileńskiego, 1805 - 1814 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 14:16 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:16 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Klasztor: Pijarzy, Wilno

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1805 - 1814 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Akta różne pijarów wileńskich 1740-1838. Tom I. C. Fragmenty księgi rektorskiej kolegium wileńskiego

Miejsce wystawienia/wydania: Wilno

Język: polski

Zawartość kolekcji: 1. Rezygnacja rektorstwa wileńskiego 1805; 2. Opisanie stanu klasztoru wileńskiego xx. Pijarów przez ks. Rafała Daniłłowicza S. P. przy zdaniu rektorstwa 1811; 3. Rezygnacja rektorstwa wileńskiego 1814; 4. Fragment kopii umowy o spłatę długów między koleg

Ilość części składowych: 4

Uwagi:

Oprócz języka przewodniego również: łacina.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

Sygnatura obecna: 1838 t. I. C.

Mikrofilm: BN Mf 16658