Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Ląd (NMP, św. Mikołaj bp), Zygmunt August król polski oznajmia, iż przedłożono mu akt ugody zawartej dnia 23 kwietnia 1568 roku pomiędzy opatem a braćmi klasztoru [Cystersów] w Lądzie, dotyczjącej dóbr Wielodwór przeznaczonych na utrzymanie braci oraz że ugodę tę w całości zatwierd, 1570 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1570 r.

Autor/Wystawca: Zygmunt August

Regestr/Tytuł ujednolicony: Zygmunt August król polski oznajmia, iż przedłożono mu akt ugody zawartej dnia 23 kwietnia 1568 roku pomiędzy opatem a braćmi klasztoru [Cystersów] w Lądzie, dotyczjącej dóbr Wielodwór przeznaczonych na utrzymanie braci oraz że ugodę tę w całości zatwierd

Miejsce wystawienia/wydania: Warszawa

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

Sygnatura obecna: Perg. Nr 959, vol. VIII/50.