Akt / Dokument / Rękopis:
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański), Zygmunt król polski na prośbę Tomasza prepozyta klasztoru Bożogrobców miechowskich odnawia temu klasztorowi przywilej poboru mostowego na rzece Rabie koło wsi Chełm; określa przy tym wysokość opłat celnych oraz nakłada obowiązek naprawy mostu, 31.01.1531 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 31.01.1531 r.

Autor/Wystawca: Zygmunt Stary

Regestr/Tytuł ujednolicony: Zygmunt król polski na prośbę Tomasza prepozyta klasztoru Bożogrobców miechowskich odnawia temu klasztorowi przywilej poboru mostowego na rzece Rabie koło wsi Chełm; określa przy tym wysokość opłat celnych oraz nakłada obowiązek naprawy mostu

Miejsce wystawienia/wydania: Kraków

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Monasterii Miechoviensis.

Uwagi:

Pieczęć króla Zygmunta Starego zawieszona na jedwabnym zielonym sznurku.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

Sygnatura obecna: Perg. Nr 799.