Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Tyniec (św. Piotr i Paweł), Hieronim Crispus audytor generalny spraw kamery apostolskiej, sędzia i komisarz papieski nakazuje wykonanie wyroku wydanego w sporze między Józefem Paczyńskim, prezbiterem klasztoru Benedyktynów w Tyńcu, a Janem Kazimierzem Kosińskim księdzem świeckim, o, 07.07.1713 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 07.07.1713 r.

Autor/Wystawca: Crispus Hieronim

Regestr/Tytuł ujednolicony: Hieronim Crispus audytor generalny spraw kamery apostolskiej, sędzia i komisarz papieski nakazuje wykonanie wyroku wydanego w sporze między Józefem Paczyńskim, prezbiterem klasztoru Benedyktynów w Tyńcu, a Janem Kazimierzem Kosińskim księdzem świeckim, o

Miejsce wystawienia/wydania: Rzym

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Uwagi:

Pieczęć wystawcy wyciśnięta na przyklejonym kwadraciku papieru pod tekstem. Pieczęć i poświadczenie Michała Blodniusa notariusza Trybunału sądowego Kurii Rzymskiej. Dokument bardzo zniszczony.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

Sygnatura obecna: Perg. Nr 1136 V/64.