Akt / Dokument / Rękopis:
Bazylianie, Boruny (św. Piotr i Paweł), Inwentarz Zakrystyi Borunskiey oraz wotow y ofert corocznie do niey przybywających przez Alfabet, przeze mnei X. Jozafata Liskiewicza Z[akonu] S[więtego] B[azylego] W[ielkiego] Wikarego Boruns[kiego] sporządzony y spisany R[ok]u 1768 Dnia 20 Jula, 1768 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1768 r.

Autor/Wystawca: Liskiewicz Jozafat

Kopista: Liskiewicz Jozafat

Regestr/Tytuł ujednolicony: Inwentarz Zakrystyi Borunskiey oraz wotow y ofert corocznie do niey przybywających przez Alfabet, przeze mnei X. Jozafata Liskiewicza Z[akonu] S[więtego] B[azylego] W[ielkiego] Wikarego Boruns[kiego] sporządzony y spisany R[ok]u 1768 Dnia 20 Jula

Miejsce wystawienia/wydania: Boruny

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie

Sygnatura obecna: BUWil. Rps F 4-35597 (A-2229), 28 k.