Akt / Dokument / Rękopis:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Brześć Litewski (Trójca Święta), Wizyta Całego Funduszu Klasztoru Brzeskiego Xięzy Augustynianow Dyecezyi Wilenskiey Gubernii Grodzienskiey Dekanatu Brzeskiego Prowincyi Zakonney Littewskiey za Rok 1820ty skutkiem Ukazu Wileńskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza oddziału Rządowego za N, 1820 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1820 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Wizyta Całego Funduszu Klasztoru Brzeskiego Xięzy Augustynianow Dyecezyi Wilenskiey Gubernii Grodzienskiey Dekanatu Brzeskiego Prowincyi Zakonney Littewskiey za Rok 1820ty skutkiem Ukazu Wileńskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza oddziału Rządowego za N

Miejsce wystawienia/wydania: Brześć Litewski

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie

Sygnatura obecna: LPAHWil. Rps F 694, op. 1, d. 4020, k. 600r-614v.