Akt / Dokument / Rękopis:
Bazylianie, Brześć Litewski (św. Piotr i Paweł), Wizyta Kanoniczna Klasztoru Bazyliańskiego Brzeskiego w Litewsko-Grodzienskiey Gubernii, w Powiatowym Mieście Brześciu sytuowanego na skutek Instrumentu […] Biskupa Jozafata Bułhaka od dnia 3go Novembra 1804˚ Roku pod N. 491m […] wydanego niżey piszącego, 1804 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1804 r.

Autor/Wystawca: Kórhanowicz Jan

Kopista: Kórhanowicz Jan

Regestr/Tytuł ujednolicony: Wizyta Kanoniczna Klasztoru Bazyliańskiego Brzeskiego w Litewsko-Grodzienskiey Gubernii, w Powiatowym Mieście Brześciu sytuowanego na skutek Instrumentu […] Biskupa Jozafata Bułhaka od dnia 3go Novembra 1804˚ Roku pod N. 491m […] wydanego niżey piszącego

Miejsce wystawienia/wydania: Brześć Litewski

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Jan Kórhanowicz Dziekan Kobryński Paroch Hruszowski, Delegowany Wizytator. [Jan Kórhanowicz].

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie

Sygnatura obecna: LPAHWil. Rps F 567, op. 2, d. 87, k. 1r-15v.