Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Brześć Litewski (św. Jan Chrzciciel), Index librorum Bibliothecae Conventus Brestensis Ord[inis] Minorum Observantium Dispositorum per Alphabetum Authorum sub Regimine R. P. Cyrionis Obarski D. P. Gvardiani a pre Concionatore Loci ante Capitulum Zaslaviae celebrand[u]m Anno D[omi]ni 1790 cons, 1790 - 1804 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1790 - 1804 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Index librorum Bibliothecae Conventus Brestensis Ord[inis] Minorum Observantium Dispositorum per Alphabetum Authorum sub Regimine R. P. Cyrionis Obarski D. P. Gvardiani a pre Concionatore Loci ante Capitulum Zaslaviae celebrand[u]m Anno D[omi]ni 1790 cons

Miejsce wystawienia/wydania: Brześć Litewski

Język: łacina

Ilość części składowych: 3

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Akademii Nauk Litwy w Wilnie

Sygnatura obecna: BANLWil. Rps F 18-180, 28 k.