Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Brześć Litewski (św. Jan Chrzciciel), Wizyta Całego Funduszu Klasztoru Xięży Bernardynów Brzeskich Dyecezyi Wilenskiey Gubernii Grodzieńskiey Powiatu i Dekanatu Brzeskiego Prowincyi Rusko-Litewskiey Zakonu Bernardynskiego za Rok 1820 Skutkiem Ukazu Wileńskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza, 1820 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1820 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Wizyta Całego Funduszu Klasztoru Xięży Bernardynów Brzeskich Dyecezyi Wilenskiey Gubernii Grodzieńskiey Powiatu i Dekanatu Brzeskiego Prowincyi Rusko-Litewskiey Zakonu Bernardynskiego za Rok 1820 Skutkiem Ukazu Wileńskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza

Miejsce wystawienia/wydania: Brześć Litewski

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie

Sygnatura obecna: BUWil. Rps F 4-35355 (A-2110), k. 87r-121r.