Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Brześć Litewski (św. Jan Chrzciciel), Inventaria Conventus et Bibliothecae Conventus Brestensis-Lithvanne ad Sanctum Joannem Baptistam., 1822 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1822 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Inventaria Conventus et Bibliothecae Conventus Brestensis-Lithvanne ad Sanctum Joannem Baptistam.

Miejsce wystawienia/wydania: Brześć Litewski

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie

Sygnatura obecna: BUWil. Rps F 4-A-2112, k. 145r-153v.