Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Brześć Litewski (św. Jan Chrzciciel), Wizyta Kościoła y Klasztoru XX. Bernardynow Brzeskich, w Gubernii Grodzieńskiey, w Powiecie y Dekanacie Brzeskim położonego. Z rozkazu JW˚ Kaspra Kolumny Cieszowskiego Biskupa Łuckiego y Żytomirskiegom Metropolity Arcy-Biskupa Rzymsko-Katolickich Kościołó, 1828 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1828 r.

Autor/Wystawca: Piaskowski Jan

Regestr/Tytuł ujednolicony: Wizyta Kościoła y Klasztoru XX. Bernardynow Brzeskich, w Gubernii Grodzieńskiey, w Powiecie y Dekanacie Brzeskim położonego. Z rozkazu JW˚ Kaspra Kolumny Cieszowskiego Biskupa Łuckiego y Żytomirskiegom Metropolity Arcy-Biskupa Rzymsko-Katolickich Kościołó

Miejsce wystawienia/wydania: Brześć Litewski

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: X Jan Piaskowski Wizytator Generalny [Jan Piaskowski].

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie

Sygnatura obecna: BUWil. Rps F 4-35571 (A-2201), 32 s.