Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Brześć Litewski (św. Zofii), Wizyta całego Funduszu Xięży Dominikanow Brzeskich Diecezyi Wilenskiey, Gubernij Litewsko Gordzienskiey, Powiatu i Dekanatu Brzeskiego, Prowincyi Ruskiey Sgo Jacka za Rok 1820ty skutkiem Ukazu Wileńskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza oddziału Rządoweg, 1820 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1820 r.

Autor/Wystawca: Klimaszewski Franciszek

Regestr/Tytuł ujednolicony: Wizyta całego Funduszu Xięży Dominikanow Brzeskich Diecezyi Wilenskiey, Gubernij Litewsko Gordzienskiey, Powiatu i Dekanatu Brzeskiego, Prowincyi Ruskiey Sgo Jacka za Rok 1820ty skutkiem Ukazu Wileńskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza oddziału Rządoweg

Miejsce wystawienia/wydania: Brześć Litewski

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Dan w Brześciu Lit[ewskim] 1822 R[ok]u 18 dnia Miesiąca Oktobra X. Franciszek Klimaszewski Pleban Czarnawczycki Delegowany Wizytator m[anu] p[ropria]. [Franciszek Klimaszewski].

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie

Sygnatura obecna: LPAHWil. Rps F 694, op. 1, d. 4020, k. 615r-640v.