Akt / Dokument / Rękopis:
Trynitarze, Brześć Litewski (św. Barbara m.), Wizyta Całego funduszu Xży Trynitarzy Mieszkaiących w Mieście Powiatowym Brześciu Litt[ewskim] Dyecezyi Wilenskiey Gubernij Grodzieńskiey Powiatu i Dekanatu Brzeskiego za Rok 1820 skutkiem Ukazdu Wileńskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza oddziału Rządo, 1822 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1822 r.

Autor/Wystawca: Klimaszewski Franciszek

Regestr/Tytuł ujednolicony: Wizyta Całego funduszu Xży Trynitarzy Mieszkaiących w Mieście Powiatowym Brześciu Litt[ewskim] Dyecezyi Wilenskiey Gubernij Grodzieńskiey Powiatu i Dekanatu Brzeskiego za Rok 1820 skutkiem Ukazdu Wileńskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza oddziału Rządo

Miejsce wystawienia/wydania: Brześć Litewski

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Dan w Brześciu dnia 26 Miesiąca Xbra 1822 Roku X. Franciszek Klimaszewski Delegowany Wizytator Pleban Czarnawczycki m[anu] p[ropria]. [Franciszek Klimaszewski].

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie

Sygnatura obecna: LPAHWil. Rps F 694, op. 1, d. 4020, k. 669r-674r.