Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Poporcie (św. Dominika), Cathalogus Librorum Bibliothecae Convent[us] Poporcensis Ord[inis] Praed[icatoru]m, 1812 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1812 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Cathalogus Librorum Bibliothecae Convent[us] Poporcensis Ord[inis] Praed[icatoru]m

Miejsce wystawienia/wydania: Poporcie

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Uwagi:

Oprócz języka przewodniego również: łacina.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Akademii Nauk Litwy w Wilnie

Sygnatura obecna: BANLWil. Rps F 18-179, 38 k.