Akt / Dokument / Rękopis:
Jezuici, Stanisławów (Niepokalane Poczęcie NMP), Stanisławów. Consignatio librorum Colegii Stanislaopoliensis abolitae Societatis Jesu ex officio rationum A[anct]ae Caes[areo] reg[iae] Majestatis sub die 17 Septembris anno 1774 ad officium praesens fiscalatus traditorum, 1859 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1859 r.

Kopista: Wolański Franciszek Ksawery

Regestr/Tytuł ujednolicony: Stanisławów. Consignatio librorum Colegii Stanislaopoliensis abolitae Societatis Jesu ex officio rationum A[anct]ae Caes[areo] reg[iae] Majestatis sub die 17 Septembris anno 1774 ad officium praesens fiscalatus traditorum

Miejsce wystawienia/wydania: Stanisławów

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Z orginału udzielonego mi przez W. Schabenbecka Ces[arsko-] Król[ewskiego] Prokuratora fiskalnego przepisałem dnia 25 marca 1859 roku. ]].Fr[anciszek] Ksaw[ery] Wolański. [Franciszek Ksawery Wolański].

Uwagi:

Odpisy sumariuszy dokumentów z lat 1598-1784.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: BPANK rps 2451, 46 k.

Mikrofilm: BN Mf 16750