Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie (konwentualni), Wilno (Wniebowzięcie NMP), Katalog ksiąg w Bibliotece Xięży Franciszkanów Wileńskich znayduiących się, 1803 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1803 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Katalog ksiąg w Bibliotece Xięży Franciszkanów Wileńskich znayduiących się

Miejsce wystawienia/wydania: Wilno

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Takową Xięgę rejestru Biblioteki Wileńskiego Klasztoru 1ey Klassy XXży Franciszkanów, przeyrzawszy własnoręcznie podpisuję Datt. W Wilnie dnia 8go Lutego 1847 roku Wizytator Kanonik Katedr[alny] Wileński X. Mammert Herburtt. [Mammert Herburtt].

Uwagi:

Oprócz języka przewodniego również: łacina.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie

Sygnatura obecna: BUWil. Rps F 3-144, 23 k.