Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie (konwentualni), Wilno (Wniebowzięcie NMP), Regestr książek znayduiących się w Szkolney Bibliotece Wilenskiey XX. Franciszkanów kosztem Prowincyi kupionych do Roku 1826 septembra 1 dnia spisany, 1826 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1826 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Regestr książek znayduiących się w Szkolney Bibliotece Wilenskiey XX. Franciszkanów kosztem Prowincyi kupionych do Roku 1826 septembra 1 dnia spisany

Miejsce wystawienia/wydania: Wilno

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Uwagi:

Oprócz języka przewodniego również: łacina.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Akademii Nauk Litwy w Wilnie

Sygnatura obecna: BABLWil. Rps F 22-119, 4 k.