Akt / Dokument / Rękopis:
Karmelici, Wilno (Wszystkich Świętych), Inventarium Conventus Vilnensis Sanctor[um] Omnium per[tinens[ descriptionem Funda[t]o[r]is, Privilegior[um] Inscriptionum, Summarum Capitalium et censum ab illis provenientium, Villarum, Op[i]dor[um], Fundor[um], Lapidear[um] Domorum, et p[ro]ventuum ab, 1743 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1743 r.

Autor/Wystawca: Palkiewicz A; Szperkowicz Albertus; Kamiński Carolus; Lipski Angelus

Regestr/Tytuł ujednolicony: Inventarium Conventus Vilnensis Sanctor[um] Omnium per[tinens[ descriptionem Funda[t]o[r]is, Privilegior[um] Inscriptionum, Summarum Capitalium et censum ab illis provenientium, Villarum, Op[i]dor[um], Fundor[um], Lapidear[um] Domorum, et p[ro]ventuum ab

Miejsce wystawienia/wydania: Wilno

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Uwagi:

Oprócz języka przewodniego również: łacina.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Akademii Nauk Litwy w Wilnie

Sygnatura obecna: BANLWil. Rps F 9-1674, 36 k.