Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie (konwentualni), Halicz (Święty Krzyż), Inwentarz Klasztoru OO. Franciszkanów w Haliczu. 1883 r, 1883 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 14:18 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:18 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1883 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Inwentarz Klasztoru OO. Franciszkanów w Haliczu. 1883 r

Miejsce wystawienia/wydania: Halicz

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Halicz Franciszkanie; Halicz Minorit[ae]; 2. Spis książek znajdujących się w bibliotece klasztornej.

Uwagi:

Oprócz języka przewodniego również: łacina.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie

Sygnatura obecna: CPAHLw. Rps F 146, op. 20a, spr. 31.