Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Horodyszcze [ob. Białoruś] (św. Anna), Generale summarium omnium librorum in Bibliotheca Monasterij Castro-Cassinensis alias Horodiscensis Reperibilium. Conscriptu[m] Anno D[omi]ni 1783, 1783 - 1863 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 14:18 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:18 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1783 - 1863 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Generale summarium omnium librorum in Bibliotheca Monasterij Castro-Cassinensis alias Horodiscensis Reperibilium. Conscriptu[m] Anno D[omi]ni 1783

Miejsce wystawienia/wydania: Horodyszcze

Język: łacina

Zawartość kolekcji: 1. Praesentem Cathalogum Librorum cum nova accessione Manu nuper Moderni […] Alphonsi Orański Abbatis […] Monasterij Horodiscensis Conscriptum ac […] Visitationis Ordinario exhibitum subscribimus 11 7mbris A[nn]o 1788 Stanislaus Kierszkowski […]; 2. Spiso

Ilość części składowych: 2

Losy po kasacie: Bibl. Publiczna w Wilnie

Uwagi:

Zawiera spis książek przekazanych po kasacie Bibl. Publicznej w Wilnie; Oprócz języka przewodniego również: rosyjski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie

Sygnatura obecna: BUWil. Rps F 3-161, 131 k.+67 k.