Akt / Dokument / Rękopis:
Bazylianie, Owrucz, Księga Dzieiów Sodaliskich Zgromadzenia Owruckiego po dozorem XX. Bazylianów zostaiącego Sporządzona Roku 1786 w Owruczu, 1786 - 1789 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 14:18 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:18 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1786 - 1789 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Księga Dzieiów Sodaliskich Zgromadzenia Owruckiego po dozorem XX. Bazylianów zostaiącego Sporządzona Roku 1786 w Owruczu

Miejsce wystawienia/wydania: Owrucz

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Uwagi:

Oprócz języka przewodniego również: łacina.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

Sygnatura obecna: BC rps 1943 IV.

Mikrofilm: BN Mf 16732