Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie (konwentualni), Połock (św. Antoni z Padwy), Inwentarz Kościoła Klasztoru […] Konwentu Kustodyalnego XX. Franciszkanów Połockich, za Przełożenstwa […] Xiędza Bernarda Łabcewicza przed Kapitułą Pinską w roku 1802 M[iesią]ca julij die sporządzony, 1802 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 14:18 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:18 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1802 r.

Autor/Wystawca: Łabacewicz Bernard; Mierkowski Kajetan; Kaminski Fortunatus

Regestr/Tytuł ujednolicony: Inwentarz Kościoła Klasztoru […] Konwentu Kustodyalnego XX. Franciszkanów Połockich, za Przełożenstwa […] Xiędza Bernarda Łabcewicza przed Kapitułą Pinską w roku 1802 M[iesią]ca julij die sporządzony

Miejsce wystawienia/wydania: Połock

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Uwagi:

Oprócz języka przewodniego również: łacina.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie

Sygnatura obecna: BUWil. Rps 4-19093 (A-332), k. 26r-31v.