Akt / Dokument / Rękopis:
Paulini, Częstochowa (św. Jakub ap. (Większy)), Incipiunt constitutiones Ordinis Fratrum Eremitarum S. Pauli Eremitae […], 1622 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 15:18 | Ost. aktualizacja: 21.05.2015 16:07 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1622 r.

Autor/Wystawca: Gołdonowski Andrzej

Kopista: 1. Andrzej Gołdonowski; 2. Jan Niewiarowicz; 3. Grzegorz Stamphez

Regestr/Tytuł ujednolicony: Incipiunt constitutiones Ordinis Fratrum Eremitarum S. Pauli Eremitae […]

Zawartość kolekcji: 1. 12 dokumentów ustawodawstwa paulińskiego; 2. Konstytucje z 1512 i 1638; 3. Przywileje papieskie z lat 1489 – 1624; 4. 18 kazań o. Gołdonowskiego; 5. Historia domku Loretańskiego; 6. Vitae fratrum Gyöngyösiego; 7. Ceremoniał krakowski z 7 II 1608; 8. Hymn „Omni die”; 9. Kalendarz gregoriański spisany w l. 1622 – 1623; 10. Noty kronikarskie o Paulinach, cudownym obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej; 11. Traktat teologiczny i filozoficzny z 1622 r.; 12. Życiorysy paulinów węgierskich i św. Pawła Pustelnika; 13. Traktat teologiczny i filozoficzny z 1622; 14. Tematy do kazań; 15. Dwa druki dzieła Gołdonowskiego o św. Filipie Neriuszu i Zakonie Paulinów.

Ilość części składowych: 40

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Ojców Paulinów na Jasnej Górze (Częstochowa)

Sygnatura obecna: II 46