Akt / Dokument / Rękopis:
Paulini, Wielgomłyny (św. Stanisław bp i m.), Liber rei familiaris Monasterii Wielgomłynensis Ord. F[ratrum] S. Pauli Primi Eremitae in quo praedium, agri et subditi monasterii cum suis omnibus, inventaria equorum, alitum et utensilium domus, seminationes atque crescentia et quotquot sunt ordinarii proventus describuntur, 1660 - 1711 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 15:18 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 15:18 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1660 - 1711 r.

Kopista: Hilary Sławoszewski

Regestr/Tytuł ujednolicony: Liber rei familiaris Monasterii Wielgomłynensis Ord. F[ratrum] S. Pauli Primi Eremitae in quo praedium, agri et subditi monasterii cum suis omnibus, inventaria equorum, alitum et utensilium domus, seminationes atque crescentia et quotquot sunt ordinarii proventus describuntur

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Sygnatura obecna: 73/69