Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Tyniec (św. Piotr i Paweł), Stanislaus abbas monasterii Thinciensis, uti commissarius et collega archiepiscopi Gnesnensis et episcopi Cracoviensis, transumit litteram cum filo canapis papae Martini V de data 1421, julius 11, editam in causa vicarii et fratrum ordinis minorum societatis peregrinantium, consitutorum in Podolica, Russia et Valachia Minori ad evangelisandum fidelibus et infidelibus ac scismaticis, 1427 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 15:18 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 15:18 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1427 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Stanislaus abbas monasterii Thinciensis, uti commissarius et collega archiepiscopi Gnesnensis et episcopi Cracoviensis, transumit litteram cum filo canapis papae Martini V de data 1421, julius 11, editam in causa vicarii et fratrum ordinis minorum societatis peregrinantium, consitutorum in Podolica, Russia et Valachia Minori ad evangelisandum fidelibus et infidelibus ac scismaticis

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć niezachowana.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Sygnatura obecna: 1232