Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Oświęcim (Święty Krzyż), Maciej, przeor klasztoru oświęcimskiego dominikanów, transumuje dokumenty następującej treści: a) Tomasz Rogala, przeor, i Marcin, kaznodzieja klasztoru oświęcimskiego dominikanów, nadają w dożywotnie używanie Mikołajowi Lipowskiemu, mieszczaninowi oświęcimskiemu, i żonie jego Ewie wykarczowane w lasach pustej wsi Broszkowice łąki i wybudowany folwark, z których ci płacić mają 44 grosze tytułem czynszu rocznego, i postanawiają, że spadkobiercom Lipowskich po ich śmierci ma być wypłacona kwota według oszacowania wybudowanego folwarku.; b) Tomasz Rogala, przeor, i Marcin, kaznodzieja, wyrażają zgodę na ugodę zawartą między Mikołajem i Ewą Lipowskimi, małżonkami, a Janem Olszowskim, bratem Ewy, mieszczaninem oświęcimskim, wpisaną do akt radzieckich oświęcimskich, dotyczącą pewnych pól w Broszkowicach, nadto dają małżonkom Lipowskim w dożywocie pole (angulum) Okienajecz i łąkę pod dąbrową w Broszkowicach oraz inne pola, prawo zbierania żołędzi, pasania bydła na łąkach, brania drzewa na opał i budowę i użytkowania nadal tego, co dotychczas użytkowali.: Oraz wyszczególnia kwoty czynszu z poszczególnych pól i zatwierdza oba powyższe dokumenty, 1572 r.

Wprowadzono: 27.03.2014 15:18 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 15:18 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1572 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Maciej, przeor klasztoru oświęcimskiego dominikanów, transumuje dokumenty następującej treści: a) Tomasz Rogala, przeor, i Marcin, kaznodzieja klasztoru oświęcimskiego dominikanów, nadają w dożywotnie używanie Mikołajowi Lipowskiemu, mieszczaninowi oświęcimskiemu, i żonie jego Ewie wykarczowane w lasach pustej wsi Broszkowice łąki i wybudowany folwark, z których ci płacić mają 44 grosze tytułem czynszu rocznego, i postanawiają, że spadkobiercom Lipowskich po ich śmierci ma być wypłacona kwota według oszacowania wybudowanego folwarku.; b) Tomasz Rogala, przeor, i Marcin, kaznodzieja, wyrażają zgodę na ugodę zawartą między Mikołajem i Ewą Lipowskimi, małżonkami, a Janem Olszowskim, bratem Ewy, mieszczaninem oświęcimskim, wpisaną do akt radzieckich oświęcimskich, dotyczącą pewnych pól w Broszkowicach, nadto dają małżonkom Lipowskim w dożywocie pole (angulum) Okienajecz i łąkę pod dąbrową w Broszkowicach oraz inne pola, prawo zbierania żołędzi, pasania bydła na łąkach, brania drzewa na opał i budowę i użytkowania nadal tego, co dotychczas użytkowali.: Oraz wyszczególnia kwoty czynszu z poszczególnych pól i zatwierdza oba powyższe dokumenty

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć niezachowana.

Losy po kasacie: RP [Aleksander Czołowski]

Uwagi:

Na odwrocie: "Ex Fasciculo No 12mo".

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Sygnatura obecna: 2677