Akt / Dokument / Rękopis:
Jezuici, Łuck (św. Piotr i Paweł), "Scientia naturalis universam huius mundi machinam suis repraesentans titulis pro maiori discentium commodo scholastics disputationibus illustrata in Collegio Vołuciano, 1744 - 1745 r.

Wprowadzono: 28.03.2014 10:50 | Ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:50 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1744 - 1745 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: "Scientia naturalis universam huius mundi machinam suis repraesentans titulis pro maiori discentium commodo scholastics disputationibus illustrata in Collegio Vołuciano

Miejsce wystawienia/wydania: Łuck

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczątka: Bibl. oo. Kap. w Olesku.

Losy po kasacie: BKKap. Olesko

Uwagi:

Dawne sygnatury: K 119: VI 17

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Klasztoru OO. Kapucynów w Krakowie