Akt / Dokument / Rękopis:
Jezuici, Wrocław (Najśw. Imię Jezus), "Historia primi decentii de ortu ac progressu primum Missionis, dein Residentiae, tandem Collegii Wratislaviensis Societatis Jesu conscripta a P Julio Caesare Coturio", 1638 - 1750 r.

Wprowadzono: 28.03.2014 10:51 | Ost. aktualizacja: 20.05.2014 08:10 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1638 - 1750 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: "Historia primi decentii de ortu ac progressu primum Missionis, dein Residentiae, tandem Collegii Wratislaviensis Societatis Jesu conscripta a P Julio Caesare Coturio"

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu

Sygnatura obecna: V 39