Akt / Dokument / Rękopis:
Jezuici, Świdnica, "Varia (Konzepte der Schweidnitzer Jesuiten, auch den Ort Hirschberg enhaltend)", XVII wiek

Wprowadzono: 28.03.2014 10:51 | Ost. aktualizacja: 30.01.2016 00:20 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: XVII wiek

Regestr/Tytuł ujednolicony: "Varia (Konzepte der Schweidnitzer Jesuiten, auch den Ort Hirschberg enhaltend)"

Język: niemiecki

Uwagi:

Oprócz języka głównego także: łacina.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu

Sygnatura obecna: V 43