Akt / Dokument / Rękopis:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Ciechanów (Nawiedzenie NMP), Andrzej, biskup Płocki na prośbę przeora klasztoru OO Augustianów w Ciechanowie potwierdza następujące dokumenty: "1362, 5 września, Praga: Jan, biskup lutomierski "Luthomushlensis", kanclerz dworu cesarskiego na prośbę klasztorów augustiańskich z Czech,, 1535 r.

Wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | Ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1535 r.

Autor/Wystawca: Andrzej, biskup płocki

Regestr/Tytuł ujednolicony: Andrzej, biskup Płocki na prośbę przeora klasztoru OO Augustianów w Ciechanowie potwierdza następujące dokumenty: "1362, 5 września, Praga: Jan, biskup lutomierski "Luthomushlensis", kanclerz dworu cesarskiego na prośbę klasztorów augustiańskich z Czech,

Miejsce wystawienia/wydania: Pułtusk

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Pieczęć: Andrzej, biskup płocki; 2. Znak notarialny.

Uwagi:

Dawna sygn.: A 50/III, dokument przetarty, poplamiony i podziurawiony.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Klasztoru OO. Augustianów w Krakowie

Sygnatura obecna: Aug. 10