Akt / Dokument / Rękopis:
Jezuici, Bar, Akta spraw kościelnych, klasztornych i osób duchownych z lat 1499-1868, 1631 r.

Wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | Ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Klasztor: Jezuici, Bar

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1631 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Akta spraw kościelnych, klasztornych i osób duchownych z lat 1499-1868

Język: polski

Zawartość kolekcji: Pozew na sąd w sprawie spornej o granice dóbr Sieniakowice, między tenutariuszem Stanisławem Koniecpolskim kasztelanem krakowskim a jezuitami z Baru

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Podpis: Łukasz Miaskowski, podsędek podolski; 2. podpisy komisarzy królewskich; 3. inne podpisy.

Uwagi:

oprócz języka przewodniego również: inne.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Sygnatura obecna: 7915 IV (1)