Akt / Dokument / Rękopis:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Mstów (Wniebowzięcie NMP), Akta spraw kościelnych, klasztornych i osób duchownych z lat 1499-1868, 1623 r.

Wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | Ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1623 r.

Autor/Wystawca: Gembicki Wawrzyniec, arcybiskup gnieźnieński

Regestr/Tytuł ujednolicony: Akta spraw kościelnych, klasztornych i osób duchownych z lat 1499-1868

Język: polski

Zawartość kolekcji: Gembicki Wawrzyniec, arcybiskup gnieźnieński zatwierdza zamianę wsi Skrzydłówka w pow radomskim na części wsi Małusze Stare, Średnie i Błotne, między konwentem kanoników regularnych w Mstowie a Maksymilianem Przerembskim kasztelanem sieradzkim

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Podpis: Wawrzyniec Gembicki, arcybiskup.

Uwagi:

oprócz języka przewodniego również: inne.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Sygnatura obecna: 7915 IV (1)