Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie (konwentualni), Holszany (św. Jan Chrzciciel), Inwentarz Kościoła Holszanskiego, w nim Ołtarzow, Srebra, Apparatow y inszych Potrzeb, Ochędostwa, Xiąg, Spraw, Funduszow, Także Budynku Klasztornego […] spisany d[nia] 28 9bris Roku 1675 za Gubernium X. Antoniego Baranowskiego natenczas Gwardyana Holszan, 1675 r.

Wprowadzono: 31.03.2014 12:28 | Ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:28 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1675 r.

Autor/Wystawca: Michałowski Marcjanusz; Ciechanowicz Mikołaj

Regestr/Tytuł ujednolicony: Inwentarz Kościoła Holszanskiego, w nim Ołtarzow, Srebra, Apparatow y inszych Potrzeb, Ochędostwa, Xiąg, Spraw, Funduszow, Także Budynku Klasztornego […] spisany d[nia] 28 9bris Roku 1675 za Gubernium X. Antoniego Baranowskiego natenczas Gwardyana Holszan

Miejsce wystawienia/wydania: Holszany

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie

Sygnatura obecna: BUWil. Rps F 4-36467 (A-3862), k. 165r-177r.